ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ(ΕΡΓ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΝΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Γραμματεία2574
Εφημερεύων2573
Ιατροί2584
Ιατροί2727
Ιατροί2034

Cookies