ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντρια 2413
Γραμματεία2414 FAX: 392409
Εφημερεύων2311.2837
Σεμινάρια2408

Cookies