ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΜΟΝΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ(ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής2758.5313
Γραμματεία2759, FAX 392759
Προϊσταμένη2293
Νοσηλευτές/τριες2337
Ειδικευόμενοι2809
Εφημερεύων2334, 2821
Office2132
Σεμινάρια2330
Υπέρηχοι2609
Επιμελητές2336,2335,2292,2331
Γυναικολογικό - U/S /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2278
Γυναικολογικό - προεγχειριτικός /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2068

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

ΔΩΜ. 192135
ΔΩΜ. 202137
ΔΩΜ. 432139
ΔΩΜ. 442138
ΔΩΜ. 452136
ΔΩΜ. 462140
ΔΩΜ. 472141
ΔΩΜ. 482142
ΔΩΜ. 532143
ΔΩΜ. 542144

Cookies