ΜΟΝΑΔΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ->ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ(ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ)  
Δ/ΝΤΗΣ:ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (Επιστ.υπεύθ.Λαζόπουλος)  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής 5347
Γραμματεία5365
Προϊσταμένη2891
Νοσηλεύτριες5319
Ιατροί2391,2993,2191

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ-ΑΓΓΕΙΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝΚοινά με Αγγειοχειρουργική

Cookies