ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Δ ΚΤΗΡΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ
Συντ/στής Ειδικευομένων4608
Γραμματεία2241, 2207, ΦΑΞ 2810392241

Cookies