ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓ. ΚΛΙΝ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ()

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ2590.4588
Γραμματεία2594
Εργαστήριο2009, 2592
Εφημερεύων2588
Ουρολογικό2589

Cookies