ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ->ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΤΖΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-
ΔΙΕΥ/ΝΤΡΙΑ ΤΖΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ281039-4691
Γραμματεία281039-4820, 4690 ΦΑΧ 281039-4694
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Μ.,ΧΑΝΙΩΤΗΣ Β.281039-4701
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ281039-4706
ΔΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ281039-4708
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ281039-4706
ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ281039-4821
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓ/ΚΟΥ281039-4695, 281039-4696, 281039-4707
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΛΕΞ.,ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜ.281039-4692
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ281039-4705

Cookies