ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ
Νοσηλευτές/τριες2870,2349
Οδοντιατρικό - Δ/ντης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2005
Οδοντιατρικό-ιατρεία /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2472, 2473,( 2475,5423 εφημερ.)

Cookies