ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Δντής 2043
Γραμματεία2575, FAX 392372
Νοσηλευτές/τριες2373
Προϊσταμένη2302
Ειδικευόμενοι5017
Επιμελητές2371,2739,2736
Εφημερεύων2917.2711
Σεμινάρια2071
Γραφείο5039
Ορθ/κής Βαδιστικό /ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε /ΙΣΟΓΕΙΟ2287
Ορθοπεδικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2281, 2282

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΩΜ.102918
ΔΩΜ.112919
ΔΩΜ.122920
ΔΩΜ.132921
ΔΩΜ.142922
ΔΩΜ.152923
ΔΩΜ.182924
ΔΩΜ.172925
ΔΩΜ.182926
ΔΩΜ.192927

Cookies