ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ   πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Α ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής2339
Γραμματεία2344, FAX 542066
Γραμματεία Διευθυντή2340
Προϊσταμένη2294
Νοσηλευτές/τριες2341
Εφημερεύων2146
Ιατρείο Ειδικευομένων2713
Σεμινάρια2338
Χαιρέτης Λιθοτριψίες2697, 2689,2145
κ.Μαυρίδης2067
Μαυρομανωλάκης,Σκαμάγκας Ι.2769
Λιθοτριψίες /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2689, 2697
Ουρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2276, 2285

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ.102146
ΔΩΜ.112147
ΔΩΜ.122148
ΔΩΜ.132149
ΔΩΜ.142150
ΔΩΜ.152151
ΔΩΜ.162152
ΔΩΜ.172153
ΔΩΜ.182154

Cookies