ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΖΩΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340

Δερματολογικό - Πλαστ.χειρουργική Μανιός /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ5322
Μαστού /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2265

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-Β ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής2392
Προϊσταμένη2304
Γραμματεία Κλινικής2382, FAX 392382
Γραμματεία Μαστού2674
Νοσηλευτές/τριες2381
Γραφείο Ιατρών2871
Ειδικευόμενοι2826.2039
Εφημερεύων2039
Σεμινάρια2378
Eelco de Bree 2056
Ασκοξυλάκης2872
Κασσωτάκης2006
Μανιός2055, 5322 (Υπόγειο)
Ρωμανός2383
Σχορετσανίτης Γ.2384

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΔΩΜ.432053
ΔΩΜ.442010
ΔΩΜ.452064
ΔΩΜ.462054
ΔΩΜ.472816
ΔΩΜ.482065
ΔΩΜ.492058
ΔΩΜ.502040
ΔΩΜ.512059
ΔΩΜ.522063

Cookies