ΠΟΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλειο
(από Σάββατο, 02/07/2022 8:00πμ έως , 03/07/2022 8:00πμ)

useful information information: Ελληνικά English

ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΠΑΙΔΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Δ/ντρια 2852
Γραμματεία2630 FAX: 392778
Προϊσταμένη2295
Νοσηλευτές/τριες2367
Ειδικευομένοι2368
Εξεταστήριο2343
Επιμελητές2804, 2029
Μονάδα Μυελού2905
Σχολείο2719

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΔΩΜ.17-182905
ΔΩΜ.19-202720
ΔΩΜ.21-222721
ΔΩΜ.232815
ΔΩΜ.242863
ΔΩΜ.25-262904

Cookies