ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΠΑΡΘΕΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  (Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Β ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής Παρθενάκης2108 FAX 392109
Καθηγητής2631 FAX 542055
Προϊσταμένη2313
Γραμματεία Κλινικής2421 FAX: 542055
Γραμματεία καθηγητή2422.2706
Νοσηλευτές/τριες2423
Επιμελητές5367
Ειδικευόμενοι2707
Εξεταστήριο υπερ΄γχων, holter, Απινιδ.2839.2831
Εφημερεύων5337
Σεμινάρια2315

ΜΕΠΚ-Β ΚΤΗΡΙΟ-4ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμένη2634
Νοσηλευτές/τριες2635
Εφημερεύων375338
Αποθήκη2668
Καρδιολογικό - Test κοπώσεως /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2286(γραμ)
Καρδιολογικό-Ιατρεία /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2283, 5028
Καρδιολογικό - Ιατρ. /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ5321
Καρδιολογικό - Παρθενάκης /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2255
Καρδιολογικό - Υπέρηχοι /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2284

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ.192895
ΔΩΜ.402892
ΔΩΜ.412890
ΔΩΜ.422985
ΔΩΜ.435286
ΔΩΜ.442992
ΔΩΜ.452386
ΔΩΜ.462663
ΔΩΜ.472893
ΔΩΜ.482894
ΔΩΜ.492896
ΔΩΜ.502903

Cookies