ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής2750
Γραμματεία2747, 2823, FAX 392802
Προϊσταμένη2317
Εφημερεύων2155
Νοσηλευτές/τριες2779
Γραφείο Ειδικευομένων2103
Αγγελάκη2438
Βαμβακάς5326
Καλμπάκης, Βαρδάκης5307
Καλυκάκη,Μποζιονέλου2784
Γραμματεία ημερ.Νοσηλ.5264
Κυτταροστατική μονάδα2415
Γραφείο Κλιν.Έρευν. Κλινική2091
Γραφείο Κλιν.Έρευν. Νιάρχος2987,2857,2783,2570

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-Β ΚΤΗΡΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ
Προϊσταμένη2640
Γραμματεία 2297 FAX2810392069
Γραμματεία Δ/ντη2095
Γραμματεία Απογευματινών2011
Γραμματεία Ενημ.Ασθενών5376
Νοσηλευτές/τριες2841
Γραφείο Ιατρών2986
Αρχείο2094
Δωμάτιο Ιωδίου2364, 2629
Δωμάτιο Ιωδίου 175378
Δωμάτιο Ιωδίου 185379
Κυτταροστατική μονάδα ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ12415
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Κλινικές Μελέτες (κτ. ΝΙΑΡΧΟΣ)2987,2783,2570,2857

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-1ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμ. Χημ/πείας Γ12310
Νοσηλευτ/ες Χημ/πείας Γ12411
Ιατροί ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ12155,2133

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΔΩΜ.102995
ΔΩΜ.95287
ΔΩΜ.112996
ΔΩΜ.122997
ΔΩΜ.132998
ΔΩΜ.142991
ΔΩΜ.152988
ΔΩΜ.162989
ΔΩΜ.172205
ΔΩΜ.182889
ΔΩΜ.502780

Cookies