ΚΛΙΝΙΚΕΣ->ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ  
Δ/ΝΤΗΣ:ΔΑΦΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ  (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Τα 4-ψήφια τηλέφωνα που δίνονται είναι εσωτερικά. Για να τα καλέσετε από εξωτερική γραμμή, πρέπει να βάλετε το πρόθεμα 281340


ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-2ος ΟΡΟΦΟΣ
Προϊσταμένη2312
Νοσηλευτές/τριες2419
Δωμάτιο2865

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-Γ ΚΤΗΡΙΟ-3ος ΟΡΟΦΟΣ
Δ/ντής2222
Γραμματεία2418, FAX 392605
Προϊσταμένη2312
Νοσηλεύτριες2419
Ειδικευόμενοι2884
Εφημερεύων2190
Βαρδάκη2184
Περάκης2866
Στρατήγης2176
Στυλιανού2185
Νεφρολογικό /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΙΣΟΓΕΙΟ2262
Νεφρολογικό Δαφνής /Δ ΚΤΗΡΙΟ /ΥΠΟΓΕΙΟ2222

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΡΟΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Ε1-ΙΣΟΓΕΙΟ
Προϊσταμένη5366
Ειδικευόμενοι5372
Νοσηλεύτριες2587.5324
Ιατροί2603

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΔΩΜ. 92957
ΔΩΜ. 102958
ΔΩΜ.112177
ΔΩΜ.122959
ΔΩΜ.132960
ΔΩΜ.142961
ΔΩΜ.152962
ΔΩΜ.162963
ΔΩΜ.172964
ΔΩΜ.182965

Cookies