1. να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στο κόστος νοσηλείας του, προσκομίζοντας βιβλιάριο υγείας ή όποιο άλλο δικαιολογητικό - παραστατικό του ζητηθεί από το Τμήμα Κίνησης Αρρώστων.
  2. να τηρεί τους κανόνες καθαριότητας και ησυχίας στο Νοσοκομείο, γεγονός που αποτελεί βασική νοσηλευτική ανάγκη αλλά και ένδειξη πολιτισμού.
  3. να ενημερώνει τους οικείους και επισκέπτες του στην τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίου, ώστε τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι ασθενείς να αναπαύονται, αλλά να δίνεται και η δυνατότητα στο προσωπικό για καλύτερη περιποίηση
  4. οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων
  5. να μην φέρνει μαζί του πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
  6. Έχουν την υποχρέωση να καταγγείλουν κατά προτίμηση γραπτά και τεκμηριωμένα προς το γραφείο Υποστήριξης Πολίτη κάθε παράλειψη ή αμέλεια του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  7. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του νοσοκομείου

Cookies