Copyright 2019 - Custom text here

Τρέχουσες Διακηρύξεις Διαγωνισμών Προμήθειας


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 03/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για Eπαναπροκήρυξη του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» με αρ. διακ. 113Π(ΠΕΝΤΑΚΙΣ)/17, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 36.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 0813.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb) Ημ.Ανάρτησης:2019-08-23 15:29:22


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ», με αρ.διακ. 3/19, για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η, προϋπολογισμού: Για ένα έτος: 625.893,72€ (εξακόσιες εικοσιπέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτά),συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.3 ΜΗΝΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 156.473,43€ (εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ & σαράντα τρία λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9 ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 469.420,29 (τετρακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ & εικοσιεννέα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.Σύνολο προϋπολογισμού: 1.251.787,44€ (ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ & σαράντα τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-11 13:32:31


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 για προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο Κίνησης)» με αρ. διακ. 1/19, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη Διακήρυξη 1/19. Κριτήριο κατακύρωσης : την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Νομού Ηρακλείου την ημέρα παράδοσης αυτού. Προϋπολογισμός: 3.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1611 Κωδικός CPV: 09100000-0

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-09-23 08:16:36


 • Διακήρυξη Τακτικού Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 05/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/19 για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ», για τις ανάγκες του Πα.Γ.Ν.Η., προϋπολογισμού 290.000,00€ (200.000,00€ το μηχάνημα και 290.000,00€ με τη συντήρηση για 5 έτη με ΦΠΑ και 161.290,32€ και 233.870,97€ με συντήρηση για 5 έτη πλέον ΦΠΑ 24%) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (διακόσιες ενενήντα χιλιάδων ευρώ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-09-23 10:09:21


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 25/10/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΝΗ (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)» με αρ. διακ. 128Π/19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 863.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-15 17:26:52


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 για Προμήθεια «ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» με αρ. διακ. 22Π(δις)/17, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 65.540,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-10 10:27:46


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 21/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 για Προκήρυξη του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ», με αρ. διακ. 127Π/19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγ. Νομού Ηρακλείου κατά την ημέρα παράδοσης του, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00€ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1611.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-08 15:28:53


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 16/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 για προμήθεια: ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ PICC ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ - ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ή ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ PICC KΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ , με αρ. διακ. 125Π/19, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.991,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 1311, για τις ανάγκες της ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-03 15:59:56


 • Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας για τις 16/10/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ.Γ.ΝΗ», με αρ. διακ. 123Π/19, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος των ΚΑΕ 1429-889, για τις ανάγκες της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ του ΠΑΓΝΗ.

  Αρχείο για το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ(σε μορφή zip ή hdb)

  Άλλο Αρχείο (π.χ. ΤΕΥΔ) Ημ.Ανάρτησης:2019-10-03 16:34:31

 • (ΠΡΟΣΟΧΗ:Έχει παρατηρηθεί πρόβλημα με αρχείο ΕΡΜΗΣ όταν κατεβαίνει από Internet Explorer-το αντιλαμβάνεται σαν .zip αντί για .hdb-, οπότε προτιμείστε firefox ή chrome)  Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου , τηλ. 2810 392213, 2810 392692,2810 392476

  Εφημερίες Ιατρών:    Read more:Εφημερίες Ιατρών

  Εύρεση Ιατρού:

  Χρήσιμα Τηλέφωνα:Read more:Χρήσιμα Τηλέφωνα  Αυτή τη στιγμή:

  Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 172 επισκέπτες και κανένα μέλος

  IP Address:34.204.191.31

  f t g m
  Wildcard SSL