Νέα ΠΑΓΝΗ

ΤΥ Εμφάνιση προηγούμενων Διαβουλεύσεων

Πρόσκληση για τεχνικές προδιαγραφές «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» -CPV 50700000-2. (ημερομηνία ανάρτησης 08-03-2016)
Ισχύς: από 2016/03/8 έως 2016/03/29
Επισυναπτόμενα αρχεία


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)
Ισχύς: από 2015/05/25 έως 2015/06/3
Επισυναπτόμενα αρχεία
NEΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)
Ισχύς: από 2015/06/24 έως 2015/06/29
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑΓΝΗ)
Ισχύς: από 2014/12/4 έως 2014/12/15
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) LASER CO2 ΕΣΠΑ – ΥΠΟΕΡΓΟ 9», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 50.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Ισχύς: από 2013/09/24 έως 2013/10/3
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: με ΦΠΑ 300.000,00 €
Ισχύς: από 2013/09/27 έως 2013/10/11
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΩΡΛ) ΕΣΠΑ – ΥΠΟΕΡΓΟ 5», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 35.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ
Ισχύς: από 2013/08/2 έως 2013/08/12
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΓΝΗ
Ισχύς: από 2013/02/28 έως 2013/03/31
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΝΗ ΕΙΤΕ ΜΕ ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Ισχύς: από 2012/11/7 έως 2012/12/31
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.300.000 ευρώ)
Ισχύς: από 2011/07/7 έως 2011/08/7
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΓΝΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 320.000 ευρώ)
Ισχύς: από 2011/07/6 έως 2011/08/6
Επισυναπτόμενα αρχεία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ 400-500 KWp (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.800.000 ευρώ)
Ισχύς: από 2011/07/6 έως 2011/08/6
Επισυναπτόμενα αρχείαΕυρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΠΑΓΝΗ

Cookies