ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Πα.Γ.Ν.Η.-Μόνο απο το προσωπικό και από υπολογιστή του νοσοκομείουΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡ:54.80.58.121