ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΑΓΝΗ



Η υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες του προσωπικού του νοσοκομείου και μόνο απο ΙΡ του νοσοκομείου. Παρακαλώ επιλέξτε υπηρεσία:

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡ:3.84.186.122