ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓια το ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στις βεβαιώσεις τακτικών αποδοχών 2017υπάρχουν ποσά που αφορούν πρόσθετες αποδοχές από εφημερίες των ετών 2014 και 2016.
Για τις αποδοχές αυτές θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική τροποποιητική δήλωση στα αντίστοιχα έτη.

Στις βεβαιώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας 2017 υπάρχουν αντίστοιχα ποσά που αφορούν εισοδήματα από ολοήμερη λειτουργία έτους 2016, για τα οποία πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική τροποποιητική δήλωση.

Το Γραφείο Μισθοδοσίας είναι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση